Vol 25, No 1 (2019)

OJMPC

Table of Contents

Editorial

Saurabh Jain
PDF

Research Articles

Sharad Singhai, Srikant Gandavaram, Deepak Herlekar, Kuntal Patel
PDF
Akhil Bansal, Ravindra Singh, Mohmmad Zuber, Sanjiv Gaur
PDF
Vidya Bhushan Singh, Kumar Rohit, Pankaj Kumar Lakhtakia
PDF
Ziaul Hoda Shan, Yasir Alvi, Sohail Ahmad, Latif Zafar Jilani, Mohd Faizan, Naiyer Asif
PDF
Saurabh Jain, Rajiv Kelkar, Laxman Banodha, Vaibhav Gautam
PDF
Raghvendra Choubey, Rajesh Jain, Anshul Gupta
PDF
Hashmukh S Varma, Krishna Kumar Pandey
PDF

Case Report

Saurabh Jain, Deepak Mantri, Satish Rohra, Sachin Verma
PDF
Anand Ajmera, Mahendra Solanki
PDF

Obituary

Krishna Kumar Pandey
PDF